INICIATIVES

Comunitats que cuiden

Projecte de sensibilització

I a nosaltres, qui ens cuida?

Projecte de sensibilització

Migrart: Migracions, art i moviment

Projecte de sensibilització

Sexoafectivitat des del videojoc

Projecte de sensibilització

Sexoafectivitat a residències geriàtriques

Investigació