Projectes

Comunitats que cuiden

Projecte de sensibilització

I a nosaltres qui ens cuida?

Projecte de sensibilització

Sexoafectivitat des del videojoc

Projecte de sensibilització

Sexoafectivitat a residències geriàtriques

Projecte d’investigació

MigrArt. Migracions, art i moviment

Projecte de sensibilització