Què fem?

INVESTIGACIÓ INTERSECCIONAL

Analitzem i investiguem sobre problemàtiques detectades en l’entorn local per a visibilitzar-les i plantejar alternatives.

Sensibilització i justícia social

Desenvolupem projectes de sensibilització i conscienciació sobre els Drets Humans i la Justícia Social des d’una perspectiva feminista, interseccional i intercultural.

Formació i educació

Oferim activitats educatives transformadores en espais d’educació formal i no formal sobre Educació Sexual i afectiva Integral, igualtat i equitat de gènere, justícia social, interculturalitat i migracions.

INCIDÈNCIA SOCIAL

Treballem en xarxa i de manera conjunta amb altres actors socials, sumant forces per a incidir en l’esfera social i política i aconseguir canvis reals en el nostre context.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Creiem que totes les persones són agents actius de canvi, responsables dels seus processos d’aprenentatge i essencials en el desenvolupament de la comunitat. Busquem facilitar el diàleg i la discussió a través de la creativitat i el pensament crític.

Treballem des d’una metodologia participativa i circular, on el rol principal dels professionals que treballen en l’entitat és la de guiar, motivar, intercanviar i facilitar eines als individus per a la construcció i transformació de la seva realitat.

La nostra metodologia es caracteritza per tenir un caràcter lúdic, cultural i artístic, on es pretén impulsar el coneixement a través del joc i la interacció entre els individus.